You are here

Content

23.09.2016

Bezpieczeństwo maszyn w szczególnych warunkach

Rozwiązania branżowe dla przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy stawia wyjątkowo wysokie wymagania komponentom i systemom zapewniającym bezpieczeństwo maszyn. Są to – w zależności od aplikacji – higiena, uszczelnianie zapobiegające przenikaniu płynów i pyłu, spełnianie przepisów branżowych, ochrona przeciwwybuchowa oraz przydatność do szczególnie wysokich lub niskich temperatur. Dlatego zaleca się stosowanie urządzeń bezpieczeństwa, które zostały opracowane z uwzględnieniem tych szczególnych warunków. 

Context Column